Az Oracle vállalatirányítási szoftvereinél mindig kiemelt szempont volt, hogy a cégek működésének minél több részterületét lefedjék, és az egyes komponensek egymással szoros integrációban, harmonikusan működjenek együtt. A tervezésnél sincs ez másként, hiszen ez az üzleti terület nagyon sok más funkcióhoz, részleghez kapcsolódik az értékesítéstől a gyártáson keresztül a beszerzésig. Adatok tömegét kell megmozgatni és felhasználni ahhoz, hogy a tervező algoritmusok kidobják az optimalizált javaslatokat. Az Oracle Fusion Supply Chain Planning Cloud egy modern szemléletű, átfogó megoldást kínál – elsősorban a gyártással vagy kereskedelemmel foglalkozó cégek anyagszükséglet-tervezési kérdéseire (MRP = material resource planning).

Két részes cikkünkben körbejárjuk a tervezés problematikáját és az SCP képességeit.

Bevezető a tervezés világába

Rövid vállalatgazdaságtani kitérőnk azoknak szól, akik kevésbé jártasak a tervezés témakörében. Egy képzeletbeli gyártó cég sematikus folyamatait szemlélteti az alábbi ábra.

Screenshot%202023-10-19%20at%2014.29.21

A tervező rendszerek alapvető működése, hogy összehozzák a keresletet a kínálattal. Ezt meg lehet tenni többféle időtávon és többféle mélységben, az éves aggregált mennyiségek becslésétől, a késztermékhez termelési egységenként (akár darabonként) kötött, lefoglalt anyagrendelésekig (pegging).

A kereslet jellemzően két forrásból táplálkozik: a hosszú távú értékesítési tervekből – előrejelzésekből –, valamint a tényleges vevői rendelésállományból, ami szintén lehet teljesítés szempontjából rövid vagy akár egészen hosszú távú. Iparáganként nagyon nagy a szóródás, hogy egy új rendelést órákon belül vagy akár hónapok, évek távlatában lehet teljesíteni.

A tervező rendszer célja, hogy az így előálló igényekhez megtalálja a megfelelő forrást. Az alapvető kérdés, hogy egy adott terméket a cég maga állítja elő (make) vagy beszerzi egy külső beszállítótól (buy). Ennek persze vannak különféle variációi, a modern vállalatirányítási rendszerek fel vannak készítve komplexebb ellátási láncok kezelésére is, például ha a gyártás bizonyos fázisait vagy akár az egészét alvállalkozó végzi (subcontracting). A gyártásban mélyebbre fúrva, további kérdés lehet, hogy a késztermékbe épülő alkatrészek, komponensek között van-e saját gyártású félkész termék, vagy lehet esetfüggő, hogy ha beszállítóktól nem áll rendelkezésre egy alkatrész, azt a cég saját maga elő tudja-e állítani. Az is felmerülhet, hogy egy-egy komponens helyettesíthető-e egy másikkal, és ez milyen hatással van az átfutási időkre és akár a gyártási műveletekre és költségekre. Maga a gyártási rendelés a késztermék oldalon kínálatot reprezentál, komponens oldalon viszont újabb keresletet generál.

Ehhez még hozzávehetjük a cégcsoport dimenziót, hiszen gyártó multicégeken belül is adódhat olyan, akár nemzetközi munkamegosztás, hogy bizonyos komponenseket vagy termékeket csak bizonyos telephelyen gyártanak, de más partnercégek termelési vagy értékesítési folyamataiban is megjelennek. A vásárolt termékek esetén is elképzelhető továbbfeldolgozás, újracsomagolás vagy átmárkázás. A végső piacokra vagy disztribútorokhoz különböző logisztikai központokon juthatnak el a termékek, ennek az átfutási ideje (lead time) szintén jelentős tényező lehet pl. távol-keleti tengeri szállítás esetén, de ugyanez igaz a beszerzett anyagokra is.

A tervezés feladata tehát az, hogy az egyes termékek és anyagok viszonylatában, a lehetséges kínálati források, költségek, kapacitás korlátok és átfutási idők ismeretében, előállítson egy olyan beszerzési és termelési tervet, amely a lehető legpontosabban kielégíti a kínálatot. Figyelembe kell venni azt is, hogy nem egy pillanatképről beszélünk, hanem egy dinamikusan, olykor hektikusan változó állapotról. A keresleti oldalon is történhet határidő- vagy mennyiségi változás, vagy befuthat váratlan és sürgős egyedi rendelés. Beszállítói oldalon is felléphet ideiglenes készlethiány vagy késés, ami borítja a terveket. Az ilyen kilengések kezelésére, a kockázatok csökkentésére biztonsági készlet (safety stock) képezhető akár a késztermékekre, akár az alapanyagokra. Ennek optimális szintje historikus adatok alapján kerül meghatározásra, és szintén a tervezés kompetenciájába tartozik.

Mit tud az Oracle megoldása?

A fenti leírásból jól látszik, hogy a tervezési munka rendkívül információigényes, ráadásul az információ egy része roppant dinamikusan változhat, és sok minden függ külső tényezőktől, vevőktől és szállítóktól érkező visszajelzésektől. Már egy üzem, egy termék gyártása esetén is komoly informatikai kihívás elé állíthatja a cégeket, ha a tervezést papíron vagy Excel alapon próbálják nap mint nap végrehajtani, és megbízható, követhető módon menedzselni. Összetett logisztikai hálózatok, ellátási láncok, helyettesítő termékek és komponensek, bonyolult beszerzési szabályrendszerek esetén pedig elkerülhetetlen egy specializált rendszer használata.

Az Oracle a vállalatirányítási, pénzügyi rendszerek mellett a tervezés területén is több évtizedes múlttal rendelkezik. A korábbi évek on-premise megoldása az ASCP (Advanced Supply Chain Planning) névre hallgató termék, mely jellemzően az ERP rendszer (például E-business Suite) mellé, azt kiegészítően került telepítésre, önálló infrastruktúrával, hogy a bonyolult adatáramlás és a nagy számítókapacitást igénylő, akár órákig tartó tervezési kalkuláció ne legyen negatív hatással a tranzakcionális rendszerre.

A felhő világában az Oracle Fusion Supply Chain Planning mögött egy multidimenzionális (OLAP) adatbázis rejtőzik, ugyanazzal a technológiával, amit a Fusion több más komponense is használ pl. a pénzügyi reporting és budgeting kapcsán. Viszont a felhasználó számára a kezelőfelület teljesen beleolvad a Fusion többi részébe, és maga a rendszer is szorosan integrálva van a Fusion Supply Chain Management többi alkalmazásához, vagyis az adattöltések mindkét irányban már előre ki vannak alakítva. Emellett a Fusion SCP integrálható input és output oldalon is bármely tetszőleges ERP rendszerhez, adatforráshoz, illetve végrehajtó rendszerhez, a Fusion többi részénél is megszokott fájl alapú interfészek illetve REST API segítségével.

A tervezés adatszükségletét mutatja az alábbi ábra.

Screenshot%202023-10-19%20at%2014.29.45

Fő funkciók

A Fusion SCP két fő alkotóeleme:

  • Demand Planning: a kereslet becslésével foglalkozik. Ennek alapja lehet egyrészt múltbeli értékesítési adatok – különféle statisztikai módszerek használatával, manuális becslések és kiigazítások a piaci trendek vagy egyedi kutatások alapján, vagy külső adatforrás. A tervezés kimenete egy keresleti ütemezés (Demand Schedule), ami a kívánt részletességű időegységekre (napok, hetek, hónapok) lebontva tartalmazza az egyes termékek iránt felmerülő igényt, potenciálisan több tetszőleges dimenzió mentén (pl. ügyfél, régió, egyedi termékjellemzők). Ez a keresleti ütemezés inputként szolgálhat a következő lépéshez.

  • Supply Planning: a kereslet kielégítéséhez tervezi meg a konkrét anyag- és erőforrás igényeket, beleértve a gyártási műveletek idő-, anyag- és alkatrész-felhasználását, a komponensek beszerzését, és az egyes belső telephelyek vagy intercompany partnerek közötti árumozgások ütemezését. Ennek során a rendszer figyelembe veszi az összes rendelkezésre álló bemeneti adatot, és rendelési javaslatokat készít Planned Order formájában, melyeket összepárosít a vonatkozó keresleti adatokkal. Egy Planned Ordert a tervező a lehívás (release) művelettel alakíthatja át, az érintett cikk és a beállított beszerzési szabályok, ellátási hálózatok függvényében gyártási rendeléssé (Work Order), beszerzési rendeléssé (Purchase Order) vagy mozgatási rendeléssé (Transfer Order), amely a végrehajtó rendszer felé (Oracle esetében a Fusion Supply Chain Management felé) továbbításra kerül. A kínálati tervezésnek szintén fontos feladata, hogy a tervező figyelmét felhívja a várható problémákra, szűkös erőforrásokra, várható késedelmekre, így a tervező a megfelelő részlegekkel (értékesítés, gyártás, beszerzés) egyeztetve idejében elháríthatja vagy csökkentheti a kockázatokat. Ehhez a rendszer akciótervet, lehetséges javaslatokat is tud nyújtani, például a szállítások átütemezésére vagy újabb szállítók bevonására.

A két fő folyamat egymástól függetlenül vagy integráltan is működtethető. Emellett a Fusion SCP tartalmaz több olyan kiegészítő eszközt, melyek bizonyos típusú cégek eltérő működési modelljeire még specializáltabb válaszokat adhatnak.

  • Production Scheduling: a gyártási műveletek részletes ütemezését tudja optimalizálni az elérhető kapacitásoknak, a műveletek sorrendiségének és a gépek átállási idejének figyelembevételével. Ehhez egy grafikus Gantt eszközt nyújt, ahol a teljes üzemi terület működése áttekinthető.

  • Backlog Management: túlkereslet esetén merülhet fel az a kihívás, hogy a nyitott rendelésállomány teljesítését milyen elvek mentén priorizálja a cég, hiszen lesznek olyan rendelések, melyeket nem tudunk határidőre szállítani. Ennek a kérdésnek a szabály alapú optimalizálásában segít ez a modul.

  • Sales and Operative Planning: a modul célja annak a módszertani támogatása, hogy a kereslet és kínálat összehozására a pénzügy és a cégvezetés is megfelelően rálásson. Ezzel biztosítható, hogy a cég működése szempontjából is optimális eredmény szülessen, teljesítve a költségekre és a jövedelmezőségre vonatkozó elvárásokat.

  • Replenishment Planning: a készletszintek kezelése többféle lehetséges algoritmus és módszertan alapján (Min-Max, DOP). Ezt az egyszerűbb tervezési módot bizonyos anyagtípusok esetén érdemes lehet alkalmazni, ha az MRP komplexitására nincs feltétlenül szükség.

A blog következő részében részletesebben belenézünk az SCP funkcionalitásába és erősségeibe.