Az Oracle adatbáziskezelőjének legújabb verziója hamarosan érkezik. Az Oracle eközben folyamatosan publikálja a várható újdonságok egy részét. Most ezek közül mutatnánk be pár olyan SQL fejlesztést, amit mi nagyon izgalmasnak találtunk.

Update parancs közvetlen kötéssel

Tábla update során másik táblából eddig csak alselecttel tudtuk megoldani az értékek töltését. Mostantól egyetlen UPDATE paranccsal a forrás tábla megadható és az oszlopok megfeleltethetőek egymással. Kiindulásként fogjuk a jól ismert EMP, DEPT táblákat és adjuk hozzá a DEPT_NAME oszlopot, ami a department name mezőt jelenti. Ekkor az új mező feltöltése a DEPT táblából a következő módon lehetséges:

SQL> alter table emp add(dept_name varchar2(30));

Table altered.

SQL> update emp e
   set dept_name = d.dname
   from dept d
   where e.deptno = d.deptno;

14 rows updated.

SQL> select empno, ename, job, dept_name from emp where rownum < 6;

   EMPNO ENAME   JOB    DEPT_NAME
---------- ---------- --------- --------------
   7839 KING    PRESIDENT ACCOUNTING
   7698 BLAKE   MANAGER  SALES
   7782 CLARK   MANAGER  ACCOUNTING
   7566 JONES   MANAGER  RESEARCH
   7788 SCOTT   ANALYST  RESEARCH

SQL>

Delete parancs közvetlen kötéssel

Az UPDATE-hez hasonlóan a törlés is elvégezhető közvetlenül egy tábla összekapcsolásával. Feladatunk az EMP táblából azon sorok törlése, ahol az adott department DALLAS-ban található. Ezt az információt a DEPT tábla LOC mezője tartalmazza, így azt tudjuk felhasználni a szűréshez:

SQL> select * from emp;

 EMPNO ENAME   JOB    MGR HIREDATE  SAL  COMM DEPTNO DEPT_NAME
------ ---------- --------- ---- --------- ----- ------- ------- --------------
 7839 KING    PRESIDENT   17-NOV-81 5000       10 ACCOUNTING
 7698 BLAKE   MANAGER  7839 01-MAY-81 2850       30 SALES
 7782 CLARK   MANAGER  7839 09-JUN-81 2450       10 ACCOUNTING
 7566 JONES   MANAGER  7839 02-APR-81 2975       20 RESEARCH
 7788 SCOTT   ANALYST  7566 19-APR-87 3000       20 RESEARCH
 7902 FORD    ANALYST  7566 03-DEC-81 3000       20 RESEARCH
 7369 SMITH   CLERK   7902 17-DEC-80  800       20 RESEARCH
 7499 ALLEN   SALESMAN 7698 20-FEB-81 1600   300   30 SALES
 7521 WARD    SALESMAN 7698 22-FEB-81 1250   500   30 SALES
 7654 MARTIN   SALESMAN 7698 28-SEP-81 1250  1400   30 SALES
 7844 TURNER   SALESMAN 7698 08-SEP-81 1500    0   30 SALES
 7876 ADAMS   CLERK   7788 23-MAY-87 1100       20 RESEARCH
 7900 JAMES   CLERK   7698 03-DEC-81  950       30 SALES
 7934 MILLER   CLERK   7782 23-JAN-82 1300       10 ACCOUNTING

14 rows selected.

SQL> delete from emp e
   from dept d
   where e.deptno=d.deptno
   and d.loc='DALLAS';

5 rows deleted.

SQL> select * from emp;

 EMPNO ENAME   JOB    MGR HIREDATE  SAL  COMM DEPTNO DEPT_NAME
------ ---------- --------- ---- --------- ----- ------ ------- --------------
 7839 KING    PRESIDENT   17-NOV-81 5000       10 ACCOUNTING
 7698 BLAKE   MANAGER  7839 01-MAY-81 2850       30 SALES
 7782 CLARK   MANAGER  7839 09-JUN-81 2450       10 ACCOUNTING
 7499 ALLEN   SALESMAN 7698 20-FEB-81 1600  300   30 SALES
 7521 WARD    SALESMAN 7698 22-FEB-81 1250  500   30 SALES
 7654 MARTIN   SALESMAN 7698 28-SEP-81 1250  1400   30 SALES
 7844 TURNER   SALESMAN 7698 08-SEP-81 1500   0   30 SALES
 7900 JAMES   CLERK   7698 03-DEC-81  950       30 SALES
 7934 MILLER   CLERK   7782 23-JAN-82 1300       10 ACCOUNTING

9 rows selected.

SQL>

IF [NOT] EXISTS szintaxis támogatás

Tábla létrehozásakor eddig probléma volt, hogy ha a tábla már létezett, akkor hibaüzenetet kaptunk. Ezért létrehozás előtt valamilyen módszerrel vizsgálni kellett a helyzetet. Most ezt kényelmesen, a kiterjesztett CREATE TABLE paranccsal megtehetjük IF EXISTS / IF NOT EXISTS záradék használatával:

SQL> create table if not exists xx1(name varchar2(200),value number);

Table created.

A szintaxis DROP TABLE esetén is működik:

SQL> drop table if exists xx1;

Table dropped.

GROUP BY oszlop másodlagos név

A GROUP BY záradék egy nagyon hasznos lehetőséggel bővült: használhatóak a SELECT részben megadott aliasok, nem kell az eredeti mező neveket használni:

SQL> select d.deptno department, count(*)
   from emp e, dept d
   where e.deptno=d.deptno
   group by department;

DEPARTMENT  COUNT(*)
---------- ----------
    10     3
    30     6
    20     5

A másodlagos név a HAVING záradékban is használható.

Multivalue INSERT utasítás

A multivalue insert egy újabb kényelmi extra az új verzióban. Több sort eddig egyesével, vagy alselecttel tudtunk beszúrni, mostanáig. A VALUES részben, vesszővel elválasztva, lehetőségünk nyílik több sor megadására:

SQL> insert into DEPT (DEPTNO, DNAME, LOC) values
   (10, 'ACCOUNTING', 'NEW YORK'),
   (20, 'RESEARCH',  'DALLAS'),
   (30, 'SALES',   'CHICAGO'),
   (40, 'OPERATIONS', 'BOSTON');

4 rows created.

Opcionális FROM záradék

A FROM záradék mostantól opcionális. Ezt más adatbáziskezelők eddig is tudták, a 23c-től felfele pedig már az Oracle is támogatja, még jobb kompatibilitást biztosítva így sql szinten az egyéb rendszerekkel. A FROM DUAL záradék elhagyható a következő kifejezés használható ezentúl:

SQL> select 1 col1, 2 col2 union
   select 1,3 union
   select 1,3 union
   select 2,1 union
   select 3,1
   ;

   COL1    COL2
---------- ----------
     1     2
     1     3
     2     1
     3     1

Az Oracle 23c adatbáziskezelő OCI (Oracle Cloud) platformon 2023 szeptemberétől elérhető. Egyéb verziói csak később jelennek meg, várhatóan 2024 első félévében. Addig is letölthető egy ún. Fejlesztői (Developer) ingyenes verzió, amivel a 23c újdonságai kipróbálhatók.