Mi az EPM Cloud?

Az Oracle Enterprise Performance Management Cloud (EPM Cloud) olyan teljeskörű üzleti folyamatokat kínál, melyek a legtöbb vállalat által támasztott követelményekhez rugalmasan hozzáigazíthatók és a vállalat hatékonyabb működését, a változásokra adott agilisebb reakciókat segítik elő. Előfizetéssel két verziója érhető el: az EPM Standard és az EPM Enterprise Cloud Service. Az Enterprise előfizetés a Standardhoz képest néhány olyan további üzleti folyamatot, illetve funkcionalitást tartalmaz, melyek kifejezetten nagyvállalatokat céloznak, tehát a megkülönböztetés a vállalati méreten alapul.

Az elérhető üzleti folyamatok:

  1. Planning
  2. Account Reconciliation
  3. Financial Consolidation and Close
  4. Narrative Reporting
  5. Enterprise Data Management
  6. Profitability and Cost Management
  7. Tax Reporting

Utóbbi három üzleti folyamat az, amely csak az Enterprise verzióra előfizetők számára érhető el, bár a Data Management ha nem is teljes egészében, olyan mértékben azért jelen van az EPM Standard Cloudban is, hogy az adatforrásokat integrálni tudjuk. Ezen felül pedig a Standard szolgáltatáshoz is jár a Smart View, ami egy Microsoft Office interfész és az EPM Automate, ami egy parancssoros interfész egyes ismétlődő feladatok automatizálására (pl. fájlok feltöltése, törlése, dimenziók vagy adatok betöltése a forrás rendszerekből stb.).

Ha a mindkét verzióban elérhető üzleti folyamatokat nézzük, ezeken belül is vannak olyan funkciók, melyek csak az Enterprise kivitelben használhatók. Ezek jellemzően a még jobb egyedivé szabhatóságot vagy a még magasabb fokú automatizációt biztosító funkciók.

Vegyük sorra az EPM Cloud által támogatott üzleti folyamatokat és ezek főbb jellemzőit!

1. Planning

A tervezésnél öt modul érhető el: pénzügyi, munkaerő-, projekt-, tőketervezés és stratégiai modellalkotás.

A pénzügyi tervezés során bevétel- vagy költségvezérelt jövedelemkimutatás, mérleg és cash flow kimutatások tervezésére, elemzésére van lehetőségünk. A tervek és előrejelzések grafikusan is megjeleníthetők.

A munkaerő tervezése esetén a létszámot és a juttatásokat tervezhetjük, továbbá ezeket hozhatjuk a pénzügyi terveinkkel összhangba. A jövőbeli létszámot a tervek természetesen minden személyi jellegű ráfordítással, bérekkel, juttatásokkal, adókkal, egészségügyi kiadásokkal, bónuszokkal stb. együtt képesek számításba venni, továbbá a szolgáltatás az egyes részlegek együttműködésére is lehetőséget kínál, így terveinkben az emberi erőforrások, részlegek közötti átcsoportosításával is számolhatunk.

Modellezhető a jövőbeli létszám a kapcsolódó költségekkel. Könnyedén hozzáadhatunk új alkalmazottakat különböző feltételezésekkel, amelyek befolyásolják a bér, juttatások, adók stb. számítását. Hasonlóan a tervezés a jelenlegi munkavállalókra is elvégezhető a munkakörök változtatásával vagy a részlegek közötti mozgásokkal. (Kép forrása: oracle.com)

A projekttervezés a klasszikus projektterveket segít összhangba hozni a rövid- és hosszútávú pénzügyi tervekkel. A modul különböző projekttípusokra van felkészítve, legyen az belső, nem bevételtermelő projekt (pl. IT, marketing, kutatás fejlesztés), szerződéses projekt vagy befektetési projekt.

A tőketervezés a befektetett eszközök pénzügyi tervre vonatkozó hosszútávú hatásait segít megtervezni. Lehetővé teszi a jelenlegi és a jövőben beszerezni kívánt eszközök nyomon követését, ezek eredménykimutatásra gyakorolt hatásait, továbbá lízingelt eszközök kezelését és nyilvántartását, valamint az értékcsökkenés követését is.

Tervezhetjük például a meglévő eszközeink pénzügyi hatásait különböző forgatókönyvek szerint (pl. átmozgatás, selejtezés, felújítás) és a kapcsolódó költségek (pl. biztosítás) figyelembe vételével. (Kép forrása: oracle.com)

A stratégiai modellalkotás során pénzügyi előrejelzések és modellezési eszközök elemezhetők különböző forgatókönyvek szerint, ezzel támogatva a hosszútávú stratégiatervezést.

Az Oracle EPM Enterprise Cloud Service a fenti öt modult három további funkcióval is felvértezi. A fenti modulalapú tervezés során ún. dimenziókat hozunk létre, melyek előre adottak és egyesek kötelezően használandóak is az egyes modulokban (pl. pénzügyi tervezéskor létre kell hozni egy főkönyvi szám dimenziót), majd a terveket ezen dimenziók mentén állíthatjuk össze. Az Enterprise ügyfeleknek lehetőségük van “free form” tervezésre, mely esetén nincsenek ilyen jellegű megszorítások a dimenziók kialakításakor. Készíthetünk saját folyamatokon alapuló egyedi terveket, végül a Groovy leíró nyelv révén különböző egyedi üzleti szabályok hozhatók létre a tervezési folyamatok során.

2. Account Reconciliation

A főkönyvi számlák egyeztetése biztosítja, hogy az egyenlegek a valóságnak megfelelőek. Ez az üzleti folyamat segíti a számlaegyeztetési folyamatot, a mérleg egyeztetését, a konszolidációs rendszerek összeegyeztetését, illetve bármely egyéb számlaegyeztetési folyamatot is. Az egyeztetések bármely, a vállalat számára megfelelő szinten történhetnek. Szabályok definiálásával társíthatjuk a számlaegyenlegeket az egyeztetésekhez. Az Enterprise verzióban a tranzakciókkal való automatizált összepárosításra is van lehetőség, ami a folyamatot nagy mértékben képes felgyorsítani és nagy tranzakciószám esetén jelentős munkaerő ráfordítás takarítható meg.

A számlaegyeztetések során vizuálisan is jól láthatóak az eltérések. A fenti képen például a főkönyv és az analitika közötti akadt különbség. A példában szereplő felhasználó így a kollégáitól kér segítséget az eltérés okának kiderítésére. Természetesen ez az alkalmazáson belül megoldható. (Kép forrása: oracle.com)

Saját magunk számára alakítható összefoglaló képernyőkön a teljes egyeztetési folyamatról is áttekintést kaphatunk és a határidők betart(at)ását is segíti a rendszer. (Kép forrása: oracle.com)

3. Financial Consolidation and Close

Ez az üzleti folyamat előre definiált és saját magunk által létrehozott kalkulációkkal, illetve automatizált lépésekkel segíti a pénzügyi konszolidációt. Kezeli az eltérő tulajdonlási arányokat és az üzleti egységek különböző, sokszor bonyolult struktúráit is.

A pénzügyi zárási folyamathoz sablonok definiálhatók, melyekkel időzített feladatokat kezelhetünk, tevékenységeket importálhatunk, változásokat tehetünk közzé és periódusokat nyithatunk meg.

Könnyedén áttekinthetők a záráshoz hátralevő lépések a függőségeikkel együtt. A feladatok könnyen beállíthatók és igény esetén további lépésekkel is kiegészíthetők. (Kép forrása: oracle.com)

A lépések akár felhasználókra lebontva is megtekinthetők. (Kép forrása: oracle.com)

4. Narrative Reporting

Az Oracle EPM Cloud egy biztonságos, kollaboratív, folyamatvezérelt megközelítést nyújtó hátteret biztosít a vállalati kimutatások, beszámolók elkészítésére, melyben a dokumentumok létrehozásán túl azok ellenőrzésére, jóváhagyására és megvitatására is teret enged, az Enterprise verzió esetén pedig a közzététel is könnyedén az EPM Cloudon belül valósítható meg (pl. kormányzati szervek, adóhatóság részére). A Smart View segítségével a jól ismert Microsoft Word és PowerPoint felületein és ezek funkcióinak használatával készülhetnek riportok, éves jelentések, beszámolók, az ezekhez szükséges táblázatokat, grafikonokat pedig a kiinduló adatokból Excel segítségével hozhatjuk létre.

A Report Center felületen láthatók az egyes riport csomagok előrehaladása. Itt egy riport csomag szerkesztési fázisa már elkészült, minden dokumentum hozzá lett adva, viszont az átnézés késésben van. Pár hozzászólás is még megválaszolásra vár. Ha mindenki elkészül, kezdődhet az aláírási fázis. (Kép forrása: oracle.com)

A dokumentumok szerkesztése és átnézése közben is lehetőség van az együttműködésre. (Kép forrása: oracle.com)

5. Enterprise Data Management

Az EDM egy modern, agilis adat menedzsment eszköz, mely képes összehangolni a vállalati alkalmazásokat, elvégezni az ehhez szükséges adatkonverziókat és felgyorsíthatja a felhőalapú technológiákra való átállást.

Minden alkalmazás, melynek adatait az EDM-ben kezeljük, regisztráljuk és importáljuk az alkalmazásba. (Kép forrása: oracle.com)

Ezt követően az adatok láthatók és módosíthatók. A fenti képen egy új érték felvételének folyamata éppen jóváhagyási fázisba került. (Kép forrása: oracle.com)

A változtatások pedig a beépített szolgáltatás segítségével a kapcsolódó rendszerek számára átadható, így biztosítható, hogy az adatok konzisztensek maradnak a vállalat minden rendszerében. (Kép forrása: oracle.com)

6. Profitability and Cost Management

Ez az üzleti folyamat kezeli a bevétel- és költségallokációt, ami az üzleti egységek nyereségességének kalkulációjához használható fel. A tényleges tervezés és döntéstámogatás érdekében a nyereség kimutatására költségfelosztást, felhasználás alapú árkalkulációt és forgatókönyveket használhatunk.

A Dashboard gyors áttekintést ad a vállalat teljesítményéről. Természetesen mélyebben is betekintést nyerhetünk az adatokba. (Kép forrása: oracle.com)

A Smart View segítségével számszerűen is jól átláthatók például a szabályok szerinti költségfelosztások. (Kép forrása: oracle.com)

7. Tax Reporting

A Tax Reporting üzleti folyamat a GAAP vagy IFRS standardok szerint riportáló nemzetközi vállalatok számára nyújt átfogó megoldást az adó megállapításra, magába foglalva a társasági adómegállapítás folyamatának minden elemét.

Az adók megoszlása itt országok és adónemek szerint is látható. (Kép forrása: oracle.com)

Az EPM Cloud használatba vétele

Az Oracle EPM Cloud szolgáltatás üzleti folyamatai számos ponton tudják támogatni a vállalatok döntéshozatali folyamatait a hatékony tervezés, előrejelzés, riportálás és a vállalat teljesítményének mérése révén. A szolgáltatások előfizetéses rendszerben érhetők el. Az EPM Cloud Service landing page-ről választhatja ki a Service Administrator, hogy melyik üzleti folyamatra szeretnénk létrehozni az alkalmazást. Minden előfizetéssel két alkalmazás hozható létre: egy teszt és egy éles környezet. Amennyiben több üzleti folyamatot is igénybe szeretnénk venni az EPM Cloud által kínált lehetőségek közül, újabb alkalmazások igénylésével tehetjük meg. Az alkalmazás létrehozásához néhány alap információt, beállítást kell megadnunk, majd a létrehozás gombra kattintva néhány percen belül elkészül a környezet. Az alkalmazásokat demo adatokkal is létrehozhatjuk, mely segítséget jelenthet az alkalmazás funkcióinak megismerésében. Miután a tesztrendszeren elkészültünk az alkalmazásunk beállításaival, használatra készek az adataink, pillanatfelvételt készíthetünk róla, amit exportálhatunk és például az éles környezetre importálhatunk, így az éles környezet beállítása már gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

  |

0.0